Meet the woman in lead of the Swedish forest entrepreneurs

Anna Furness is the CEO of the Swedish organisation Skogsentreprenörerna. She is a female boss in an industry that consists of almost only men. Or?
(Swedish translation below)

 

Yellow trees in rows with one black tree. Illustration.

About 1 percent, in Sweden a bit higher, of the forest entrepreneurs are women in the Nordic region.

– Everyone knows that there are very few women who drive forest machines. However, the female entrepreneur is in most cases not even mentioned!

– An entrepreneurial company is often a family company where the man is the supervisor and technical manager, while the woman is responsible for a lot of the entrepreneurship itself like administration, accounting, financing contacts for new investments and more.

So there are more women entrepreneurs in the forest industry than you first might think, but it is difficult to find actual figures. This is not least due to the fact that not even the women identify themselves as entrepreneurs in the forest sector. Anna Furness believes that the industry has an important task in highlighting and making the female forest entrepreneur visible.

Why?

So, why is it like this?

– I dare not guess! But the industry is very stereotypical on several levels. It is the sporty forest man in boots that is profiled and packaged over and over again. I think there are far too few Swedes who spontaneously think that “oh, that’s a job for me”. Not only is there a shortage of women, in addition we don’t have a lot of people with foreign background or people from the suburbs.

Anna Furness believes that there is actually an honest purpose to broaden the sector and make it available for people with different backgrounds and gender. For example, many express that they are proud to have a woman in the team.

“I don’t think about it”

Anna Furness. Portrait.

Anna Furness, CEO for the Swedish organisation for forest entrepreneurs, Skogsentreprenörerna. Photo: Skogsentreprenörerna

What is it like to be a woman and represent so many men?

– I rarely think about that I am a woman actually… I’m interested in questions such as self-employment, entrepreneurship, procurement. My mission is to professionalize the construction industry, that’s why I’m here.

– I think that too many still think that the forest industry is about cutting down trees with an ax, but it is about so much more. There is a need for entrepreneurs, top lawyers, chemical engineers. Not even the job in the forest is physically hard anymore but a pure operational role. There is nothing that should stop women from working in the forest!

 

 

Möt kvinnan som leder de svenska skogsentreprenörerna

Anna Furness är vd för den svenska organisationen Skogsentreprenörerna. Hon är kvinnlig boss i en bransch som består av nästan bara män. Eller?

– Alla vet att det finns väldigt få kvinnor som kör skogsmaskinerna. Men den kvinnliga företagaren pratas det inte ens om!

– Ett entreprenörsföretag är ofta ett familjeföretag där mannen är arbetsledare och teknisk chef, medan kvinnan står för mycket av själva företagandet med administration, bokföring, finansieringskontakter vid nyinvesteringar och annat.

Anna Furness säger att de kvinnliga företagarna i skogsbranschen är fler än man tror, men det är svårt att visa siffror på det. Det beror inte minst på att inte ens kvinnorna själva räknar sig som företagare i skogsbranschen trots att de tar hand om stora delar av företagandet. Hon menar att branschen har ett jobb att göra i att lyfta fram och synliggöra den kvinnliga skogsentreprenören.

Varför?

Så varför är det så här?

– Jag aktar mig noga för att gissa. Men branschen är väldigt stereotyp på flera plan. Det är den stövelbeklädde skogsfriskusen som profileras och paketeras om och om igen. Jag tror att det är alldeles för få svenskar som spontant tänker att ”åh, det där är en bransch för mig”. Det saknas ju inte bara kvinnor, utan vi har inte heller många med utländsk bakgrund eller folk som har vuxit upp i en förort.

Anna Furness tror att det faktiskt finns en ärlig vilja att bredda branschen och släppa in människor med olika bakgrund och kön. Hon hör också många uttrycka stolthet över att faktiskt ha en kvinna i arbetslaget till exempel.

“Jag tänker inte på det”

Hur är det då att vara kvinna och representera så många män?

– Jag tänker sällan på att jag är kvinna faktiskt… Jag är intresserad av sakfrågorna; egenföretagande, entreprenörskap, upphandlingar. Mitt uppdrag är att professionalisera entreprenadbranschen, det är därför jag är här.

Jag menar att alltför många fortfarande tror att skogsbranschen handlar om att hugga ner träd med yxa, men det handlar om så mycket mer. Det behövs entreprenörer, spetsjurister, kemiingenjörer och inte ens jobbet i skogen är fysiskt tungt längre utan en ren operatörsroll. Så det finns inget som borde hindra kvinnor från att arbeta i skogen i det avseendet.

Do you know someone interested?

Comments are closed.