Well done, students!

Eight persons got 10 000 Swedish crowns each from the fund Arvid Lindmans pris for best master thesis 2016.

To be nominated for the grant, the master thesis has to be about forestry. One person per sector can be nominated. Teachers and examiners nominate their students.

 

CONGRATULATIONS to the winners!

Johan Persson, Inst. Skogsmästarskolan. Skogshushållning.
Modell för bedömning av underväxtens täthet
Read here

Malin Johansson, Inst. för skogens biomaterial och teknologi. Skogshushållning.
Markberedning i brant och stenig terräng – En jämförande studie mellan markberedning med harv, grävmaskin och spadförsedd skördare
Read here

Elinor Österhult-Brehmer, Inst. för Skoglig resurshushållning. Skogshushållning.
Utveckling av skogsägarstrategier hos norra skogsägarna med hjälp av Heureka PlanWise
Read here

Isak Lodin, Inst. för sydsvenskskogsvetenskap. Skogshushållning.
Choice of tree species in the aftermath of two major storms
Read here

Mimmi Blomquist, Inst. för sydsvenskskogsvetenskap. Biologi.
Invasive Phytophora species affecting broadleaved tree species in urban and landscape settings in southern Sweden
Read here

Julia Mellåker, Inst. för skogens ekologi och skötsel. Biologi.
Degradation and restoration method interact to affect the performance of planted seedlings in tropical rainforest restoration
Read here

Linda Vikström, Inst. för vilt, fisk och miljö. Biologi.
Effectiveness of a fish guiding device for downstream migrating smolts of Atlantic salmon (Salmo salar L) in the river Piteälven, northern Sweden
Read here

Sandra Abrahamsson, Inst. för skogens produkter. Företagsekonomi.
Värdeskapande i en kooperativ förening – En fallstudie om Skogsägarna Mellanskog ekonomiska förening
Read here

Do you know someone interested?

Comments are closed.