Well done, students!

Eight persons got 10 000 Swedish crowns each from the fund Arvid Lindmans pris for best master thesis 2016.

To be nominated for the grant, the master thesis has to be about forestry. One person per sector can be nominated. Teachers and examiners nominate their students.

CONGRATULATIONS to the winners!

Johan Persson, Inst. Skogsmästarskolan. Skogshushållning.
Read abstract: Modell för bedömning av underväxtens täthet

Malin Johansson, Inst. för skogens biomaterial och teknologi. Skogshushållning.
Read abstract: Markberedning i brant och stenig terräng : en jämförande studie mellan markberedning med harv, grävmaskin och spadförsedd skördare

Elinor Österhult-Brehmer, Inst. för Skoglig resurshushållning. Skogshushållning.
Read abstract: Utformning av skogsägarstrategier hos Norra Skogsägarna med hjälp av Heureka PlanWise

Isak Lodin, Inst. för sydsvenskskogsvetenskap. Skogshushållning.
Read abstract: Choice of tree species in the aftermath of two major storms : a qualitative study of private forest owners in southern Sweden

Mimmi Blomquist, Inst. för sydsvenskskogsvetenskap. Biologi.
Read abstract: Invasive Phytophthora species affecting broadleaved tree species in urban and landscape settings in Southern Sweden

Julia Mellåker, Inst. för skogens ekologi och skötsel. Biologi.
Read abstract: Degradation and restoration method interact to affect the performance of planted seedlings in tropical rainforest restoration : evidence from plant functional traits

Linda Vikström, Inst. för vilt, fisk och miljö. Biologi.
Read abstract: Effectiveness of a fish-guiding device for downstream migrating smolts of Atlantic salmon (Salmo salar L.) in the River Piteälven,northern Sweden

Sandra Abrahamsson, Inst. för skogens produkter. Företagsekonomi.
Read abstract: Värdeskapande i en kooperativ förening : en fallstudie om Skogsägarna Mellanskog ekonomiska förening

Do you know someone interested?

Comments are closed.