One – or two? – steps towards a common preparedness

The “Nordiska nätverket för skogs- och vegetationsbrand” connects experts in forest fire with government officials from the different Nordic countries. The last meeting were well-attended and pointed out various needs for cooperation across the national borders.

During the last meeting experts with a wide variety of knowledge gathered for updates from the different organisations and countries with many fruitful discussions. We are sure this meeting will be the start of several future cooperations to make the Nordic region as a whole better prepared for future wildfires.

See the presentations below:

Leif Sandahl, MSB: Pågående utveckling av det nordiska brandriskprognossystemet

Håkon Mjelstad​, Meteorologisk institutt – MET: Norways arbeid med ny skogbrannfareindeks

Kjetil Løge​, Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig​: Styrket samarbeid mellom Brann- og redning og skogaktører/Nasjonale retningslinjer for godkjente bålplasser/Retningslinjer for vakthold etter skogbrann

Marius Hauglin, NIBIO: Kart som viser skogbrannpotensiale

Anders Granström, SLU: Presentation av pågående arbete

Do you know someone interested?

Comments are closed.